Izaberite jezik:

Agrotehnix d.o.o. Patrijarha Dimitrija 66b, 11000 Beograd, tel/fax: 011 404 32 30, email office@agrotehnix.com

Novosti

14-05-2015

Agrotehnix na novoj adresi !!

Agrotehnix na novoj adresi !!...» detaljno

03-02-2014

Agrotehnix traži radnike

Agrotehnix d.o.o. nudi mogucnost zaposljenja ...» detaljno

Agrotehnix traži radnike

03-02-2014

Vazno obavestenje

Agrotehnix d.o.o. nudi zaposlenje 

Serviseri profesionalne rashladne tehnike, na neodredjeno vreme, zbog povećanog obima posla

Broj izvršilaca: više

 

USLOVI:


Završena srednja skola odgovarajuceg smera. Radno iskustvo minimum 3 godine.

OSTALO:

Zainteresovani kandidati podnose: - prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj skoli odgovarajućeg smera.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Uz prijave koje se šalju mejlom potrebno je dostaviti i skenirane fotokopije traženih dokumenata. Prijave slati na gorenavedenu adresu, Odeljenju za pravne poslove (za oglas).

Agrotehnix na novoj adresi !!

14-05-2015

Agrotehnix d.o.o. je od 21.04.2015.na novoj adresi:
Patrijarha Dimitrija 66b
11090 Beograd
Novi telefoni : 
+381 11 4043 230
+381 11 4043 231

office@agrotehnix.compartneri